Polityka prywatności Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, organizacji pożytku publicznego

Poniższą politykę prywatności wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn. zm.).

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis internetowy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (serwis ChSCh), organizacji pożytku publicznego pod adresem internetowym www.1procent.chsch.pl jest:
  Chrześcijańska Służba Charytatywna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy, KRS pod numerem: 0000220518, NIP: 5251929411 i REGON: 012734394, organizacja pożytku publicznego (ChSCh).
 2. ChSCh jest właścicielką domen internetowych: www.charytatywna.pl, www.chsch.org.pl, www.chsch.pl, www.hsh.org.pl, www.klubyzdrowia.org.pl, www.kluby-zdrowia.pl, www.solidarny.pl, www.expozdrowie.eu, www.expozdrowie.org, www.expozdrowie.org.pl, www.expo-zdrowie.pl, www.bankpracy.pl.
 3. W serwisie ChSCh są przetwarzane adresy e-mail osób i podmiotów wysyłających wiadomości drogą elektroniczną do ChSCh oraz korzystających z usługi „Newsletter”.
 4. ChSCh respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
 5. ChSCh dokłada zawsze najwyższej możliwej staranności celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych; zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi serwisu ChSCh oraz personelu serwisu ChSCh.
 6. ChSCh zastrzega sobie prawo do kontaktu zwrotnego celem weryfikacji podanych danych kontaktowych – w razie uzasadnionej potrzeby.
 7. ChSCh zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. ChSCh dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.
 8. ChSCh udziela stosownego upoważnienia do przetwarzania danych – w tym danych osobowych – wyłącznie za wyrażoną w postaci jawnej zgodą osób przekazujących te dane lub z uwagi na upoważnienie nadane przez aktualnie obowiązujące w Polsce prawo.
 9. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych – w tym danych osobowych – do systemu informatycznego serwisu ChSCh jest dobrowolne.
 10. ChSCh nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych – osobom trzecim bez wyrażonej w postaci jawnej zgody osób przekazujących te dane.
 11. System informatyczny serwisu ChSCh stosuje technologię cookies (krótkich plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika strony internetowej celem badania i ułatwiania wykorzystania przez niego danej strony internetowej) w następujących zastosowaniach:
  • cookies niezbędne, gdyż umożliwiają prawidłowe działanie serwisu ChSCh, np. nawigowanie na stronie: www.chsch.pl i jej podstronach;
  • cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w serwisie ChSCh; brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  • cookies statystyczne, które umożliwiają zbieranie anonimowych informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu ChSCh;
  • cookies funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji i ustawień; dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, nie będzie on musiał m.in. każdorazowo wpisywać loginu i hasła;
  • cookies społecznościowe umożliwiające integrację serwisu społecznościowego Facebook z serwisem ChSCh.
 12. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym, jest ChSCh, wyłączając te wykorzystywane przez systemy Google Inc. oraz Facebook Inc.
 13. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie takiej opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej. Niektóre pliki cookies są niezbędne do kompletnego działania wszystkich składników serwisu ChSCh.
 14. System informatyczny serwisu ChSCh unika odwoływania się do cookies służących do śledzenia użytkowników, z wyłączeniem systemu Google Analytics udostępnianego przez Google Inc. lub Facebook.
 15. Używane przez serwis ChSCh pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla użytkowników.
 16. Pliki cookies używane przez system informatyczny serwisu ChSCh nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne, wyłączając te wykorzystywane przez system Google Analytics oraz Facebook.
 17. Osobie udostępniającej ChSCh dane osobowe przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 18. Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie udostępniającej ww. dane ChSCh odsyła do następujących polskich aktów prawych:
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 19. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zakresu przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w systemie informatycznym ChSCh, ich kompletności, spójności oraz prawdziwości – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@chsch.pl.

FreshMail.pl